ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಂತರದ ಮಾರಾಟ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಾ ಪ್ರೋಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.